martes, 29 de julio de 2008

Voluntarios Recollida de firmas presenciais

Para os días:

31 Xullo. Melgaço. Amigable. Rival: Atl. Valdévez
5 Agosto. Melgaço. Amigable. Rival: C.D. Ribeirâo
9 Agosto. Balaídos. Presentación
10 Agosto. Melgaço. Amigable. Rival: Marítimo Funchal
16 Agosto. Balaídos. Memorial Quinocho. Rival: AZ Alkmaar
23 Agosto. Balaídos. Ciudad de VIgo. Rival: Sparta Rotterdam

jueves, 17 de julio de 2008

Recollida de sinaturas "físicas"

Ponse a disposición un formulario para imprimir e recoller sinaturas físicas por todos aqueles que queiran colaborar. Poñéndovos en contacto connosco na dirección salvemosocelta@gmail.com vos indicadíamos onde poderíades deixar as sinaturas acadadas.

Grazas

sábado, 5 de julio de 2008

Campaña de recollida de sinaturas.

Xa está en marcha a campaña de recollida de sinaturas en apoio o manifesto "Salvemos ó noso Celta". Se queres colaborar con nos e demostrar que o Celta e o Celtismo non están mortos, podes asinar na seguinte ligazón.

http://www.firmasonline.com/1firmas/camp1.asp?C=1629

Axúdanos a non deixar morrer un sentimento.

viernes, 4 de julio de 2008

1.000 entradas en menos dunha semana..

.. quere dicir que o celtismo sigue vivo?

Nós queremos pensar que sí

Lembrade que se pode acceder ó blog tanto pola sua dirección principal:

http://salvemosonosocelta.blogspot.com/

como polos dominios:

www.salvemosonosocelta.tk

ou

www.salvemosocelta.tk/

jueves, 3 de julio de 2008

viernes, 27 de junio de 2008

Salvemos ó Celta. Salvemos al Celta. Let´s save Celta

Somos un grupo de siareiros do Real Club Celta de Vigo.
Somos celtistas de todo orde e condición, de toda clase social e ideoloxía. Abonados ou non, accionistas ou non, de Vigo, de Galicia, de calqueira punto de España e máis alá de ultramar. Non representamos a ningunha peña, nin a ningunha asociación, simplemente dende uns dos foros de internet máis coñecidos do celtismo, delcelta.com, xurdiu a necesidade de expresar a nosa inquedanza polo futuro, por un clube que leva 85 anos mostrando o nome de Vigo e de Galicia por tódolos lugares do mundo. Non é necesario citar a que foi o mellor embaixador que puido ter a cidade. De todos é coñecido.

Cada un dos siareiros que estamos tras estas liñas temos o noso pensamento propio acerca dos acontecementos que fan tremer pola nosa supervivencia como entidade histórica do fútbol. Pero non queremos responsabilizar neste momento a ninguén porque consideramos que o Celta e o celtismo están por enriba das persoas (actual consello de administración, anterior consello, Concello de Vigo, Caixanova….). Non é ese o noso obxetivo. Queremos mirar hacia diante.

O Celta é máis que unha Sociedade Anónima Deportiva. É algo máis que un nome, é un sentimento en algo que para algúns tan só é un deporte de masas, pero que a nós, celtistas, levanos a sentir dende as maiores ledicias ás máis profundas depresións. Algo que non se pode explicar con verbas.

Por iso as novas acerca da súa posible desaparición amosan unha profunda preocupación por algo que naceu alá no ano 1923. Facemos o chamamento por nós, os siareiros actuais. Polos nosos pais e avós que nos levaron por primeira vez a Balaídos. Polos fundadores, por Manuel De Castro “Handicap”. Polos nosos fillos, que herdarán o noso sentimento. O Celta non pode desaparecer, non se pode borrar as ilusións, esforzos de tanta xente ó longo de tantos anos.

Por iso facemos un chamamento as partes encargadas de chegar a un entendemento. Solicitamos o maior dos esforzos para que este sentimento nunca desaparezca entre os celtistas. Dentro dos seus límites legais e xurídicos teñen que chegar a un acordo que garante a continuidade do equipo que representa a cidade máis importante de Galicia. Os chamamos a atopar a alternativa, dende a máis clásica á máis innovadora e creativa, que permita o supervivencia do clube. Só pedimos iso, que o Celta non desaparezca.

En próximas comunicacións se informará das posibles concentracións en defensa e apoio do futuro do noso clube, do noso sentimento.


O Celta non pode desaparecer. O Celta non vai desaparecer. Nós, celtistas, non o permitiremos.

Coma sempre, o de sempre…. ¡¡ Hala Celta !!

********************************************************************

Se queres colaborar coa defensa do noso clube, envía un email á seguinte dirección:

salvemosocelta@gmail.com
*******************************************************************
Salvemos al Celta
Somos un grupo de aficionados del Real Club Celta de Vigo.
Somos celtistas de todo orden y condición, de toda clase social e ideología. Abonados o no, accionistas o no, de Vigo, de Galicia, de cualquier punto de España y más allá de ultramar. No representamos a ninguna peña, ni a ninguna asociación, simplemente desde unos de los foros de internet más conocidos del celtismo, delcelta.com, surgió la necesidad de expresar nuestra inquietud por el futuro, por un club que lleva 85 años mostrando el nombre de Vigo y de Galicia por todos los lugares del mundo. No es necesario citar que fue el mejor embajador que pudo tener la ciudad. De todos es conocido.
Cada uno de los aficionados que estamos tras estas líneas tenemos nuestro pensamiento propio acerca de los acontecimientos que hacen temblar por nuestra supervivencia como entidad histórica del fútbol. Pero no queremos responsabilizar hoy por hoy a nadie porque consideramos que el Celta y el celtismo están por encima de las personas (actual consejo de administración, anterior consejo, Ayuntamiento de Vigo, Caixanova). No es ese nuestro objetivo. Queremos mirar hacia delante.
El Celta es más que una Sociedad Anónima Deportiva. Es algo más que un nombre, es un sentimiento en algo que para algunos tan sólo es un deporte de masas, pero que a nosotros, celtistas, nos lleva a sentir desde las mayores alegrías a las más profundas depresiones. Algo que no se puede explicar con palabras.
Por eso las noticias acerca de su posible desaparición muestran una profunda preocupación por algo que nació allá en el año 1923. Hacemos el llamamiento por nosotros, los aficionados actuales. Por nuestros padres y abuelos que nos llevaron por primera vez a Balaídos. Por los fundadores, por Manuel De Castro "Handicap". Por nuestros hijos, que heredarán nuestro sentimiento. El Celta no puede desaparecer, no se pueden borrar las ilusiones, esfuerzos de tanta gente al largo de tantos años.
Por eso hacemos un llamamiento a las partes encargadas de llegar a un entendimiento. Solicitamos el mayor de los esfuerzos para que este sentimiento nunca desaparezca entre los celtistas. Dentro de sus límites legales y jurídicos tienen que llegar a un acuerdo que garantice la continuidad del equipo que representa la ciudad más importante de Galicia. Los llamamos a encontrar la alternativa, desde la más clásica a la más innovadora y creativa, que permita la supervivencia del club. Sólo pedimos eso, que el Celta no desaparezca.
En próximas comunicaciones se informará de las posibles concentraciones en defensa y apoyo del futuro de nuestro club, de nuestro sentimiento.
El Celta no puede desaparecer. El Celta no va a desaparecer. Nosotros, celtistas, no lo permitiremos.
¡¡Como siempre, lo de siempre!! ¡¡ Hala Celta !!
**************************************************************************
Let´s save Celta
We are a Real Club Celta de Vigo supporters group.
We are Celtistas of all kinds , from all social classes and ideologies. season-ticket holders or not, shareholders or not, from Vigo, Galicia, Spain, and anywhere overseas. We do not stand for any fan club or any association. This initiative comes from one of the most known Celta forums in the internet, delcelta.com as a necessity to show our worry about the future, about a club that has put Vigo and Galicia in the map for the last 85 years. It is not necessary to say that Celta has been the best ambassador ever for the city. We all know this.
All the supporters behind this statement have our own opinion about the facts that threat our survival as an historic football club. But we do not like to make anybody responsible in this moment because we believe Celta is beyond the people ( actual board of management, former board of management, Caixanova...) That is not our target. We want to look at the future.
Celta is more than a sporting society. It is more than a name... It is a feeling about something that is just an sport for other people, but that for us, Celtistas, is something that make us feel the higher happiness or the most deep sadness. It is something we can not express with words.
The news about its possible disappearance show a deep worry about something that was born back in 1923. We make a call for us, for our parents and grand-parents who brought us to Balaidos for the first time, for the founders, for Manuel de Castro, "Handicap". For our children, who will inherit our feeling. Celta can not disappear. The hopes, dreams and eforts of so many people can not vanish.
We make a call to all the parts that have to come to an understanding. We ask them to make all the posible efforts so that this feeling never disappears. They have to come to a legal agreement that safeguards the continuity of the Club from the most important town in Galicia. We call them to find an alternative, from the most classic to the most creative one, that allows our club to survive.
Celta can not disappear. Celta will not disappear. We Celtistas won't let that happen. Hala Celta.